Persondatapolitik

Som led i indgåelse af en aftale om forespurgt byggeopgaver samt udførelsen, behandler Byggeriget ApS en række almindelige personoplysninger om dig (navn, adresse, tlf.nr., e-mail, etc.) og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesordningen give dig en række oplysninger.

Byggeriget ApS er såkaldt ”dataansvarlig”, vores kontaktoplysninger er:
Byggeriget ApS, Gl. Stadsvej 5, 6500  Vojens
Tlf. 7454 1321
CVR. 3604 9138
Mail: info@byggeriget.dk

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at udføre byggeopgaven.
Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.
Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen entrepriseopgaven for dig.
Dine personoplysninger vil blive videregiveret til leverandører, underentreprenører, rådgivere, offentligt   myndighed, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.
Til brug for opfyldelsen af aftalen med dig indsamler Byggeriget ApS almindelige personoplysninger om dig, der dels er oplysninger, som du selv har oplyst da du kontakte os.
Byggeriget ApS vil opbevare/gemme dine personoplysninger så længe, det er påkrævet som dokumentation til de offentlige instanser, lovkrav og de relevante regler om forældelse af formuekrav.
Vi gør opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger Byggeriget ApS behandler om dig:

Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig).
Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne  behandling.
Retten til indsigelse.
Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Klik her...